INDEKSI PËR ZHVILLIMIN RINOR NË MAQEDONI
Unsplashed background img 2
Rajoni Jugperëndimor

Nota mesatare e IZhRM: 0,548
Kategoria e IZhRM: i mesëm