INDEKSI PËR ZHVILLIMIN RINOR NË MAQEDONI
Unsplashed background img 2
Rajoni Shkup

Nota mesatare e IZhRM: 0,424
Kategoria e IZhRM: i ulët