INDEKSI PËR ZHVILLIMIN RINOR NË MAQEDONI
Unsplashed background img 2
Rajoni Vardar

Nota mesatare e IZhRM: 0,676
Kategoria e IZhRM: shumë i lartë